Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Over VLM / De doelen die VLM nastreeft

De doelen die VLM nastreeft

De VLM behartigt de economische en technische belangen van haar leden daarmee dus van bedrijven die zich bezighouden met het vervaardigen en op de markt brengen van Milieutechnologie in de breedste zin van het woord.

In een beeld

VLMwolk 

 

Meer specifiek

Meer specifiek streeft VLM het volgende na:

  • het creëren van marktkansen in binnen- en buitenland voor Nederlandse milieutechnologie;

  • het onderhouden van een breed netwerk van organisaties die vergelijkbare of aanpalende doelen nastreven om via samenwerking en inspraak de belangen te dienen;

  • het verzamelen en verstrekken van branche specifieke informatie;

  • het bevorderen van de ontwikkeling van de Nederlandse milieutechnologie door het tijdig inschakelen van leveranciers bij onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's;

  • het beïnvloeden van overheden op het gebied van wet- en regelgeving die specifiek onze leden raakt;

  • het informeren van leden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, stimuleringsregelingen en technologie;

  • het verstrekken van informatie over de bij de leveranciers aanwezige kennis en ervaring;

  • het dienen van de belangen van haar leden door het deelnemen aan nationale en internationale netwerken.

Veel van deze doelstellingen, vertaald naar activiteiten, zijn terug te vinden bij onze Activiteiten.
 

Internationaal

De Nederlandse markt voor milieutechnologie is al jaren verzadigd. De meeste bedrijven in deze sector zijn daarom internationaal actief. VLM organiseert jaarlijks meerdere handelsmissie, collectieve beursdeelnames en matchmakingactiviteiten.
Daarnaast biedt VLM voor haar leden veel internationale marketinginformatie specifiek voor de milieutechnologiemarkt.

 

Een sterk netwerk

Vaak zijn milieuproblemen complex. Gezamenlijk kunnen bedrijven betere oplossingen bieden.
VLM zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en leren kennen. Regelmatig leidt dit tot innovatieve nieuwe producten, betere oplossingen voor milieuproblemen  en uiteindelijk tot een groter succes voor de bedrijven.

Naast activiteiten voor alle leden kent VLM ook secties, t.w. secties Afval, Bodem, Duurzame Energie, Lucht  en Water. Binnen deze secties worden onderwerpen besproken die specifiek dit milieugebied aangaan.
Veel andere activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties zoals: FME-CWM, NWMP, NSP, NWP, Agentschap NL, CBS, Ministeries en ambassades enzovoort.  


Uitgelicht

Agenda


Zoeken