Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Activiteiten / Handelsbevordering / De Nederlandse Milieutechnologiemarkt / Rapport Brancheonderzoek Milieutechnologie 2010

Rapport Brancheonderzoek Milieutechnologie 2010

De Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM), NL EVD Internationaal, NL Innovatie, NL Milieu en Leefomgeving en het bedrijf MetaSus hebben in de periode april 2009 – oktober 2010 gezamenlijk dit brancheonderzoek uitgevoerd naar de economische omvang, export en innovatie van de Nederlandse milieutechnologiesector.
De uitkomsten staan in het rapport dat u hieronder kunt downloaden.
Met de resultaten kunnen milieutechnologie bedrijven zich spiegelen aan hun branchegenoten. Tegelijk dienen de resultaten als onderlegger voor de belangenbehartiging van de VLM en stellen zij Agentschap NL in staat om de ondersteuning rond (milieu-)innovatie en exportbevordering nauwkeurig af te stemmen op de behoeften van de bedrijven. De administratieve lastenverlichting voor de bedrijven komt voort uit het feit dat de partijen de bedrijven gezamenlijk en niet ieder apart hebben benaderd.

 

Samenvatting van het rapport

RapportMilieutechnologie zal mede bepalend zijn voor de toekomstige (duurzame) concurrentiepositie van Nederland én de mate van duurzaamheid van onze samenleving. Alle reden om de ontwikkeling van de sector nauwlettend te monitoren en effectief te ondersteunen. Het huidige brancheonderzoek milieutechnologie is een eerste stap.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april 2009 – oktober 2010 door de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM), NL EVD Internationaal, NL Innovatie, NL Milieu en Leefomgeving en het bedrijf MetaSus. Het is gebaseerd op de gezamenlijke informatie van de teamleden over de sector, bestaande documentatie en een enquête onder vertegenwoordigers van milieutechnologie bedrijven.

De milieutechnologie sector betreft het “grijze milieu”; dat wil zeggen, activiteiten gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen. De sector kent twee benaderingen: milieubescherming (bijvoorbeeld lucht, afval, water en bodem) en het beheer van natuurlijke hulpbronnen, met duurzame energie en energie efficiency als belangrijkste thema’s.

De toegevoegde waarde van de milieutechnologie sector in 2008 was ongeveer EUR 2,8 miljard. De sector bood werk aan ca. 36.000 personen. Gemeten naar aantal bedrijven en toegevoegde waarde is de Nederlandse milieutechnologiesector in de eerste plaats een dienstverlenende sector.

Uit het onderzoek bleek duidelijk het belang van het milieucompartiment duurzame energie. In 2008 werd in dit compartiment de meeste toegevoegde waarde gegenereerd: meer dan 900 miljoen euro. De verwachting binnen de sector is dat dit belang in de komende jaren verder zal toenemen.

Het personeelsbestand van milieutechnologie bedrijven is relatief jong en hoog opgeleid. De komende 10 jaar worden geen grote problemen met tekort aan personeel verwacht.

Milieutechnologie bedrijven halen ongeveer 25% van hun omzet uit export. Exportactiviteiten lijken zich doorgaans volgens een schillenmodel te ontwikkelen. Vaak begint de export in de landen om ons heen (België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk), om door te stoten naar andere landen van Europa en uiteindelijk buiten het continent te belanden, met name in de Verenigde Staten en de BRIC landen (vooral Brazilië, Rusland en China). Er is veel interesse om gezamenlijk op te trekken bij export promotie. 65% Van de geënquêteerde bedrijven is bereid om hierin tijd en geld te investeren.

Afgaande op de enquête innoveert 55% van de milieutechnologie bedrijven, vrijwel onafhankelijk van de omvang van het bedrijf. De innoverende bedrijven uit de respons groep investeren een ruime 8% van hun omzet in innovatie, en zijn van plan dit te blijven doen, terwijl de resulterende nieuwe producten en diensten op korte termijn al 24% van de omzet bepalen. Samenwerking bij innovaties gebeurt bij voorkeur met leveranciers of afnemers. Knelpunten bij innovatie doen zich voornamelijk voor in de pilot- en demonstratiefase. Wat in het geval van het MKB niet helpt is dat innovatiesubsidies vooral bij grote bedrijven terecht komen.

Het projectteam is van plan om de ontwikkelingen rond de milieutechnologie in de toekomst gezamenlijk te blijven monitoren, bij voorkeur op een meer continue basis. Conform de wens van de geënquêteerde bedrijven zal de mogelijkheid van de samenstelling van een “Milieu Top 100” van Nederlandse milieutechnologie bedrijven worden onderzocht.

 

Download nu het rapport en de presentatie van de presentatie van dit rapport.


Uitgelicht

Agenda


Zoeken